Make your own free website on Tripod.com

Yoga - De weg naar Vervolmaking

Leerstellingen Integrale Yoga

Home | Advaita Yoga | Nieuw | Bhagavad Gita | Over ons | Kontakt | Activiteiten | Agenda | Foto Gallery | Hatha Yoga | Raja Yoga | Integrale Yoga | Sivananda Yoga

De leerstellingen en sadhana methode van Sri Aurobindo.

 

sriaurobindo.jpg

Het onderwijs van Sri Aurobindo begint bij de oeroude vertellingen van India, dat achter de verschijningen van het Universum een Realiteit van Wezen en Bewustzijn, een Zelf van alle dingen, een en eeuwig, aanwezig is.

Alle wezens zijn verenigd in dat ene Zelf en Geest, maar verdeeld door een zekere afgescheidenheid van bewustzijn, een onwetendheid van hun ware Zelf en Werkelijkheid, in de geest, het leven en het lichaam.

Het is mogelijk, door een zekere psychologische discipline, dit gordijn van afgescheiden bewustzijn te verwijderen en bewust te worden van het ware Zelf, het Goddelijke in ons en iedereen.

Sri Aurobindo’s lering zegt, dat dit ene Wezen en Bewustzijn hier in de materie geinvolueerd is.

Evolutie is de methode, waarbij het zichzelf bevrijdt.

Bewustzijn verschijnt in wat onbewust lijkt en eenmaal verschenen, zet het aan om verder en verder te groeien en ontwikkelt tegelijkertijd naar een steeds grotere perfectie.

Leven is een eerste stap naar de bevrijding van dit bewustzijn, het denken is de tweede, maar de evolutie houdt niet op bij het denken, het wacht op de bevrijding naar iets groters, een bewustzijn dat spiritueel is en supramentaal.  De volgende stap van de evolutie moet in de richting zijn van een Superverstand en Geest, als de dominante kracht in het bewuste wezen.

Want alleen dan zal de in dingen geinvolueerde Goddelijkheid zichzelf geheel bevrijden en wordt het mogelijk voor het leven om perfectie te manifesteren.  Maar terwijl vorige stappen door de Natuur genomen zijn in het planten en dierlijke leven zonder bewuste wil, wordt het voor de Natuur mogelijk om zich in de mens te evolueren door een bewuste wil in het instrument.

Het is echter niet door een mentale wil in de mens, dat dit geheel gedaan kan worden, want het verstand gaat alleen tot een zeker punt en kan daarna alleen in een cirkel bewegen.

Er is een omzetting nodig, een omdraaien van het bewustzijn, waarbij het verstand moet veranderen naar een hoger principe.

Deze methode wordt gevonden in de oeroude psychologische discipline en beoefening van Yoga. In het verleden is dit geprobeerd door weg te trekken uit de wereld en verdwijning naar de hoogten van het Zelf of Geest.

Sri Aurobindo leert, dat een neerdalen van een hoger principe mogelijk is, welke niet hoofdzakelijk het spirituele Zelf uit de wereld bevrijdt, maar het in de wereld bevrijdt, de onwetendheid of beperkte kennis van het verstand vervangt door een Supramentaal Waarheids-Bewustzijn, welke een voldoende instrument voor het innerlijk Zelf zal zijn en het mogelijk maakt voor het menselijk wezen om zichzelf, zowel dynamisch als inwendig te vinden en te groeien vanuit zijn nog dierlijke mensheid naar een Goddelijk ras.

De psychologische discipline van Yoga kan hiervoor gebruikt worden door alle delen van het wezen te openen voor een omzetting of transformatie door de neerdaling en het werken van het hogere nog verzegelde Supramentale principe.  Dit kan echter niet gedaan worden in een korte tijd of door een snelle of wonderbaarlijke transformatie.

Veel stappen moeten genomen worden door de zoeker, voordat supramentale neerdaling mogelijk is.

De mens leeft hoofdzakelijk in zijn oppervlakkige verstand, leven of lichaam, maar er is een innerlijk wezen in hem met grotere mogelijkheden, waartoe hij moet ontwaken, want hij ondergaat er momenteel een erg kleine invloed van en dat zet hem aan tot het zoeken naar grotere schoonheid, harmonie, kracht en kennis.  Daarom is het eerste proces van Yoga het openen van de delen van het innerlijke wezen en vandaar uit naar buiten leven, waardoor het uiterlijke leven bestuurd wordt door innerlijk licht en kracht.
Op deze wijze ontdekt hij zijn ware ziel, welke niet het uiterlijke mengsel van mentale, vitale en fysieke elementen is, maar iets van de Werkelijkheid achter hen, een vonk van het Goddelijk vuur.
Hij moet leren vanuit zijn ziel te leven en door de drang ervan naar Waarheid de rest van de Natuur te zuiveren en oriŽnteren.

Daarna kan er een opening naar boven volgen en een neerdalen van een hoger principe van het wezen.

Maar zelfs dan is het nog geen vol Supramentaal Licht en Kracht.  Want er zijn verschillende niveaus van bewustzijn tussen de gewone menselijke geest en het Supramentale Waarheids-Bewustzijn.

Deze tussenliggende niveaus moeten geopend worden en hun kracht moet naar beneden in het denkvermogen, leven en lichaam gebracht worden.  Alleen daarna kan de volledige kracht van het Waarheids-Bewustzijn in de Natuur werken.

Het proces van zelfdiscipline of sadhana is daarom lang en moeilijk, maar zelfs een klein beetje is van zoveel waarde, omdat het de uiteindelijke bevrijding en perfectie mogelijk maakt.

Er zijn veel dingen nodig op de weg die tot het oude systeem behoren - een opening van de geest naar een grotere wijdte en naar het gevoel van het Zelf en het Oneindige, een opgaan in wat genoemd wordt, het Kosmische Bewustzijn, meesterschap over verlangens en passies, een uiterlijk ascetisme is niet essentieel, maar de beheersing van verlangen en hechting en controle over het lichaam en zijn behoeften, hebzucht en instincten zijn onvermijdelijk.

Er is een combinatie van oude systemen, de weg van kennis door middel van onderscheiding van het denkvermogen tussen Realiteit en verschijning, de weg van het hart, devotie, liefde en overgave en de manier van werken, welke de wil wegdraait van motieven van zelfinteresse naar de Waarheid en de dienst van een grotere Realiteit dan het ego.

Want het hele wezen moet getraind worden, zodat het kan reageren en getransformeerd worden, wanneer het mogelijk is, zodat het grotere Licht en de grotere Kracht in de Natuur kunnen werken.

In deze discipline zijn de aspiratie van de Meester, en in moeilijke tijden, zijn controle en zijn aanwezigheid onontbeerlijk, want het zou anders onmogelijk zijn door te gaan zonder veel struikelen en fouten, die alle kans op succes tegenhouden.  De Meester is degene, die gestegen is naar een hoger bewustzijn en wezen en hij wordt vaak gezien als de manifestatie of de vertegenwoordiger ervan.  Hij helpt niet alleen door zijn lessen en meer nog door zijn invloed en voorbeeld, maar ook door zijn kracht om zijn eigen ervaringen op anderen over te dragen.  Dit is Sri Aurobindo’s onderwijs en methode van uitvoeren.

Het is niet zijn bedoeling om een religie te ontwikkelen of de oude geloven op te vullen of om een nieuwe religie te stichten, want elke van deze dingen zou afleiden van zijn centrale doel.

Het enige streven van zijn Yoga is innerlijke zelfontwikkeling, waardoor iedereen die het volgt na verloop van tijd het ene Zelf in alles kan ontdekken en evolueren naar een hoger bewustzijn dan het mentale, een spiritueel en supramentaal bewustzijn, dat de menselijke natuur zal transformeren en vergoddelijken.

Augustus, 1934.

Sri Aurobindo on himself; pag. 95-97 Auteursrecht notitie:

De inhoud van dit document is beschermd onder auteursrecht 1972, Sri Aurobindo Ashram Thrust Pondicherry, India. Het is toegestaan een digitale kopie of afdruk te maken voor uw persoonlijk niet commerciŽle gebruik, onder de voorwaarde, dat u dit document in zijn geheel kopieert, met de auteursrecht notitie inbegrepen

 

 

 

Terug naar:

Integrale Yoga

Yoga Zoetermeer *Chris Duindam*