Make your own free website on Tripod.com

Yoga - De weg naar Vervolmaking

Woorden van Sivananda: Januari
Home | Advaita Yoga | Nieuw | Bhagavad Gita | Over ons | Kontakt | Activiteiten | Agenda | Foto Gallery | Hatha Yoga | Raja Yoga | Integrale Yoga | Sivananda Yoga

Woorden van Sivananda: Januari

SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 1 JANUARI

 

WERKELIJKE VREDE

 

Hoe lang wil je een leven van dualiteit leven? Een leven van rusteloosheid en ontevredenheid? Hoe lang wil je een leven leiden van onwetendheid, haat, bitterheid en afscheiding? Hoe lang wil je doorgaan met je eigen zelfzuchtige worstelingen? Hoe lang wil je verschillen en onderscheidingen vasthouden? Hoe lang wil je de grenzen houden tussen de ene mens en de andere?

 

Je schreeuwt om shanti, om vrede. Maar waar is het te verkrijgen? Van wie is het te verkrijgen? Realiseer vrede in je eigen hart door associatie met de heiligen en door meditatie. Je kunt deze vrede alleen vinden in de stilte, alleen in eigen zelf. Je kunt het zeker niet in voorwerpen vinden. Kijk naar binnen.

 

Zit rustig in een stille kamer voor een of twee uur. Sluit je ogen en concentreer op het punt tussen je wenkbrauwen. Trek het denkvermogen terug en de zintuigen van uitwendige objecten. Wees stil .

 

Verstil de opkomende gedachten en de borrelende emoties. Vergeet het lichaam. Vergeet de wereld Ga een grote kalmte binnen. Duik diep in de alkoven van je hart. Plons in de oceaan van vrede. Nu kun je je eenheid realiseren met het allerhoogste zelf.

 

Wees regelmatig in je beoefening. Dit is van allesbeheersend belang. Het is nutteloos om over de beŽindiging van oorlog te praten, terwijl je nog vol bent van kinderachtige haat en jaloersheid. Verwijder dus eerst je eigen onharmonieuze vibraties. Dan zal er geen oorlog meer zijn tussen naties. De individuen stellen een natie samen.

 

Leid een leven van vrede. Dood achterdocht. Dood afgunst. Dood vooroordeel. Dood zelfzuchtigheid. Dood de hebzucht naar macht en bezit. Doe dit  meedogenloos.

 

Leid een simpel leven. Beoefen dagelijks meditatie en vestig vrede in je eigen hart Dan zal je het uitstralen naar allen, die met je in contact komen.

 

Deze vrede is geheimzinnig. Wanneer je geniet van deze vrede, draag je bij aan de vrede van de hele wereld. Realiseer deze vrede, die voorbijgaat aan alle begrip en wees vrij.

 


 

SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 2 JANUARI

 

LEER LEER LEER

 

De wereld is voor je onderwijs. Je leert dagelijks verscheidene lessen. Wanneer je alles leert, wat je kunt, wanneer je alle mogelijkheden gebruikt tot je grootste voordeel, in de geest van yoga, dan zullen je vermogens en wilskracht ontwikkelen. Je groeit, je ontwikkelt, je breidt uit.

 

 Er is eeuwige ontwikkeling – je beweegt voorwaarts naar het doel. Alle sluiers vallen naar beneden. Alle beperkingen en grenzen worden vernietigd. Alle kluisters en ketens worden verbroken. Je ontvangt meer en meer goddelijk licht, kennis, zuiverheid, vrede en spirituele kracht.

 

Je bent de auteur van je lot. Je hebt dit zelf gecreŽerd. Je bent er zelf totaal verantwoordelijk voor. Je bent de schepper van lijden en vreugde. Precies zoals de zijdeworm een cocon gecreŽerd heeft voor zijn eigen vernietiging, zo heb je ook deze kooi van vlees gecreŽerd door je eigen karma (handeling), door aantrekking en afstoting en vals egoÔsme.   

 

Je bent de slaaf van het vlees geworden. Je bent de slaaf van lichaam en denkvermogen geworden, van ontelbare verlangens. Je bent diep gezonken in het moeras van samsara (onwetendheid). Slaap niet langer. Ontwaak. Kom uit deze illusoire mayasische kooi, nu.

 

Werp het foutieve idee:”Ik ben het lichaam” opzij. Ontwikkel het bewustzijn en de realisatie van het werkelijke “Ik” in je. Wees bewust van de Satchidananda Brahman, de atma, het allerhoogste zelf, het ene bewustzijn – datgene, wat alle harten samenbindt door een gemeenschappelijke draad.

 

Ontwaak jezelf tot de bewuste realisatie van je actuele identiteit met het allerhoogste zelf. Denk voortdurend aan het zelf. Dit zal naar zelfrealisatie leiden. De strijd moet fel zijn. De inspanning moet oprecht zijn. Het motief moet zuiver zijn.

 

Er moet een ijzeren discipline zijn, een ijzeren vastberadenheid, een ijzeren wil, en voortdurende sadhana (beoefening). Dan is er geen greintje moeilijkheid om de uiteindelijke schoonheid van het leven te verkrijgen. Dit leven is subliem in haar natuur. Het is luisterrijk door spiritueel licht. Het straalt van pracht. Het vibreert van extase. Het is vol vrede.


SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 3 JANUARI

 

PRAKTISCHE INSTRUCTIES

 

Moeilijkheden bestaan alleen opdat je sterk zal worden om hen te boven te komen. Kom dus alle moeilijkheden te boven., een voor een, met geduld. Als je tien keer faalt, wanhoop dan niet. Wanneer je honderd keer faalt, wees dan niet ontmoedigd. Wanneer je duizend keer faalt, rijs dan op en ga dan dapper door. Mislukkingen zijn inderdaad stapstenen naar succes.

 

Let op je spraak. Let op ieder woord. Spreek geen woord dat onzuiver is of vulgair of dat de gevoelens van anderen kan beÔnvloeden. Laat nooit toe dat onzuivere gedachten je denkvermogen binnengaan. Wanneer het het denkvermogen binnengaat, drijf het er onmiddellijk uit. Zuiver je denkvermogen, zodat een onzuivere gedachte niet in staat is toegang te verkrijgen. Versterk je vastberadenheid. Volhard geduldig in je sadhana (spirituele beoefening).

 

Intensiveer je onbewogenheid en hunkering naar bevrijding. Vernietig je persoonlijke element. Vergeef degenen, die je kwaad doen. Geef liefde voor haat. Kom kwaad te boven door goed. Weersta de aanzettingen van de lagere natuur.

 

Maak je lichaam je gehoorzame dienaar, je slaaf. Geef je sadhana niet op omdat je eenvoudigweg geen enkele vooruitgang boekt. Strijd iedere keer zolang je kunt. Iedere keer zul je dichter bij succes zijn.

 

Geef, geef, geef. Geven is de diepere natuur van liefde. Geven vergroot en zuivert het hart. Vraag niets terug. Vraag geen dankbaarheid. Waar geen ruimte is voor vrij geven, is geen ruimte voor God. Geven zelf is het geheim van overvloed. Interesse en attentie zullen je wil sterken. Cultiveer aandacht tot aanzienlijke hoogte. Herhaal voortdurend enige inspirerende verzen uit de Gita of de Upanishads.

 

Herhaal voortdurend enige mantras, zoals: Om Satcidananda of Om Namo Narayanaya. Dit zal je goddelijke achtergrond van gedachten zijn. Dit zal een schild zijn om de laakbare onzuivere gedachten te weerstaan.

 

Volg deze instructies zorgvuldig. Je zult zeker hier en nu zelfrealisatie krijgen.

 

Wanneer je de ene in alleen en de het al in de ene realiseert, ben je een verlichte wijze. Wees sereen in de eenheid van dingen. Alle dualiteit zal vanzelf verdwijnen. Alleen een is de levende werkelijkheid. Alles is denkbeeldig. Alles is Maya’s begoocheling. Een verschijnt als velen. Weiger, negeer het al. Realiseer de ene en wees vrij.

 

 


SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 4 JANUARI

 

HET LEVEN IS KUNSTMATIG

 

Het leven is erg kunstmatig geworden. Er is fysieke, mentale en morele achteruitgang. Je vindt geen robuuste, stoere, gezonde mensen. Lange levensduur is onbekend. Overal zie je miezerige, onvolgroeide schepselen met vervallen geraamtes en ziekelijk voorkomen. Zij kunnen zelfs geen korte afstand lopen.

 

Kinderen krijgen kinderen. Mensen sterven als motten. Zij zijn zwakkelingen geworden, verwijft, impotent.

 

Er is op grote schaal verwoesting door aardbeving. Scheidingsrechtbanken nemen toe. De ene natie is bang voor de andere natie. Iedere natie verdenkt de andere natie een oorlog voor te bereiden. Leven is een zaak van onzekerheid geworden. Het is een massa verwarring, chaos en verwildering geworden. Het is erg stormachtig en onstuimig geworden. Het is vol van onderstromen, tegenstromen en gemengde stromen!

 

Je kunt ontsnappen uit deze ongemakken en moeilijkheden, wanneer je een leven leidt van gelijkmoedigheid, zelfbeheersing, zuiverheid en onzelfzuchtige dienst; wanneer je zuivere kosmische liefde ontwikkelt; wanneer je de gewoonte ontwikkelt van  het nemen van het juiste inzicht, het juiste denken, het juiste voelen, de juiste handeling, alles met de juiste houding – en wanneer je devotie en meditatie beoefent.

 

Gelijkmoedigheid moet van het type zijn, dat geboren is uit zuivere viveka (nitya-anitya vastu viveka; onderscheiding tussen het werkelijke en het onwerkelijke). Dit is een zeldzaam vermogen; een zeldzame deugd. Zoek altijddurende zaligheid en vrede in de atman of de ziel vanbinnen door zuivering van het denkvermogen en beoefening van meditatie. Dit is de enige remedie om af te komen van de pijnen van samsara (werelds bestaan).

 

Wees snel in het nemen van spirituele strevingen. Haren worden grijs. Tanden vallen uit. De zintuigen worden koud. Beoefen meditatie, wanneer je jong bent. Na terugtrekking uit dienst kun je niets doen.

 


SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 5 JANUARI

 

AAANWEZIGHEID VAN HET DENKVERMOGEN

 

Reflecteer alleen voor een tijdje wanneer je niet in een poging geslaagd bent. Probeer voorzichtiger te zijn bij een volgende poging. Probeer de factoren te verwijderen, die eerder geleid hebben tot je falen. Versterk jezelf nu.

Wees zorgvuldig en waakzaam. Wees actief en vlug als de eekhoorn. Wees vlug en op hetzelfde moment vakkundig en efficiŽnt. Sta geen fouten toe.

 

Roep al je latente energieŽn of slapende vermogens op. Wanneer het huis in brand staat – hoe alert ben je dan. Hoe vakkundig en onmiddellijk handel je op dat bijzondere moment? Je weet niet, waar het vermogen en de energie op dat moment vandaan komen. Je bent volledig geconcentreerd. Je slaagt er door vakkundige methoden, daar en dan, in om je bezit en de levens van degenen, die in het huis verblijven te redden. Je verricht wonderbaarlijke handelingen en dan, wanneer de moeilijkheid voorbij is, zeg je, dat een of andere geheimzinnig “Goddelijk vermogen” door je heen heeft gewerkt.!

 

Snijd altijd de Gordiaanse knoop onmiddellijk door. Verspil geen tijd. Wanneer je eenmaal een vaststaande lijn van handeling uitgewerkt hebt, voet deze dan behendig uit, met een koele en berekende bedaardheid en bedachtzaamheid. Uitstel is de dief van de tijd. Hij, die uitstelt, kan niet in het leven slagen of in een van zijn ondernemingen.

 

De overgrote meerderheid van personen, zelfs zogenaamde “geschoolde” mensen, hebben geen definitief doel in hun leven. Zij drijven hier en daar als een blok hout op een rusteloze oceaan. Zij weten niet wat zij moeten doen. Nadat zij hun B.A of B.A studies afgesloten hebben, weten studenten niet, hoe verder te gaan. Zij hebben geen vermogen van beoordeling om een of ander goed beroep te kiezen, dat geschikt is voor hun temperament, dat voorspoed zal brengen in hun leven. Zij worden lui. Zij zijn niet geschikt voor enige soort speculatieve zaak of enige soort handigheid, durf of bekwaamheid, die handeling vereist.

 

Deze soort personen, degenen, die hun tijd en energie verspillen, eindigen hun levenscarriŤre in somberheid, wanhoop en verdriet. De energie, het intellect zijn er, maar zij hebben geen ideaal, geen helder afgebakend levensprogramma. Hun leven is een mislukking.

 

Bergrijp het doel van het leven duidelijk. Stippel dan de lijn van het werk uit, dat pat bij je doel. Leef volgens je ideaal. Je kunt het ideaal nu realiseren, op dit moment. Maar wanneer je loopt met weifelende stappen, zal het tien jaar duren. Het ideaal moet er zijn en dan kun je je wil ontwikkelen.


SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 6 JANUARI

 

WORD DYNAMIISCH

 

Wanneer een mens zelfs maar een beetje voelt voor zijn erbarmelijke toestand; wanneer hij zelfs een beetje vooruitgang wil laten zien, wanneer er een beetje ontvankelijke houding is; dan kan hij gecorrigeerd worden en hij kan vooruitgang maken op het pad van yoga. Wanneer hij opstandig en stijfkoppig is, wanneer hij volledig eigenzinnig is, wanneer hij opzettelijk zijn ogen sluit of zijn hart verhardt voor de waarheid van goddelijk licht – dan kan niemand hem helpen.

 

De aspirant zou zijn volledige instemming moeten geven, hij zou moeten instemmen met zijn gehele wezen (sarva bhava) voor de verandering van zijn lagere natuur in de goddelijke natuur. Hij moet totale, ongereserveerde, tegenzinsloze overgave hebben voor de Heer of de guru. Hij moet de ware geest hebben en hij moet vasthoudende inspanning hebben. Alleen dan zal de ware verandering komen.

 

Yoga kan alleen beoefend worden door degenen, die er erg eerlijk over zijn en die klaar zijn om hun kleine ego en zijn wensen te vernietigen. Er zijn geen halve maatregelen op het spirituele pad. Vaste discipline van de zintuigen, en het denkvermogen, rigoureuze tapas (boetedoening) en voortdurende meditatie, zijn noodzakelijk voor de verkrijging van Godrealisatie.

 

De vijandelijke krachten zijn altijd klaar om je te overmeesteren, als je niet waakzaam bent, wanneer je de minste beloning geeft, of de kleinste opening aan hen geeft. Yoga kan niet beoefend worden, wanneer je je kleine zelf hecht aan je oude gewoonten, je oude niet herboren en zelfbevestigende lagere natuur.

 

Je kunt geen dubbel leven leiden. Zuiver goddelijk leven, het leven van yoga, kan niet bestaan naast een werelds leven van passie en onwetendheid. Stijg boven het nietige menselijke niveau naar het hogere niveau van goddelijk bewustzijn.

 

Je kunt geen vrijheid eisen voor je nietige denkvermogen en kleine ego als je een yogi wilt worden. De lagere natuur met haar gevolg van aqrrogantie, onwetendheid, en turbulentie staat in de weg van de neerdaling van goddelijk licht.

 

Ken de waarheid, het absolute. Dan ben je gered, je bent bevrijd, je bent verlicht, je bent vrij. Je kent Brahman alleen, wanneer je Brahman wordt. Om Brahman te worden, moet je jezelf identificeren met de allerhoogste ziel, die je goddelijke natuur samenstelt. De rivier gaat op in de oceaan en wordt er een mee. De druppel vermengt met de zee en wordt een met de zee.

 

 


SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 7 JANUARI

HET SPIRITUELE PAD

 

 

Jeugd is de beste tijd, de meest passende tijd in een mensenleven om zichzelf te wijden aan spirituele aspiratie en sadhana (spirituele beoefening). Het spirituele leven is praktisch van begin tot einde. De liefde voor het ideaal zou doelbewust en oprecht moeten zijn.

 

Het spirituele pad is een pad dat recht is en smal als een scheermes. Er is erop geen ander licht dan dat van geloof en goddelijke genade om de aspirant te begeleiden. Er is geen andere steun dan devotie.

 

Het spoor vooruit kan niet worden gezien. De gang is onzeker. En veel valkuilen wachten op de onvoorzichtige. De reiziger, de aspirant, moet in het donker reizen. Hij moet moedig voort marcheren. Hij zal grote verlichting bereiken aan het einde van de reis.

 

Het spirituele pad vereist volledig meesterschap over het vlees. Ga geleidelijk voort. Verhevig de aspiratie, die je hebt. Heb een hevige dorst voor de realisatie van de allerhoogste. Houd uw aspiratie levens, onverminderd en helder. Wees vast in uw geloof.

 

Ledig uw hart van alle aardse dingen. Het spirituele leven is een leven van kinderlijke eenvoud. Wat noodzakelijk is in het spirituele leven is een oprechte aspiratie naar het leven van de geest. Het heeft een eerlijke toewijding ervoor nodig. En het heeft een zielvolle devotie en toewijding aan de realisatie van het ideaal nodig. Je hart moet enkel en volledig gericht zijn op God. Het moet alleen op God gericht zijn – diep, hartstochtelijk en standvastig.

 

Wees oprecht tot in je diepere kern. Dit is het meest essentiŽle.  Spiritueel leven is gebaseerd op de verovering van de lagere natuur. Op deze voetsteun van volmaakt zelfmeesterschap en juist gedrag kan het gebouw van goddelijk leven gebouwd worden. Mag uw spiritueel leven en voorbeeld allen inspireren.

 

De mens wil een voller leven. Hij leeft voor een voller leven. Dat leven is in de eeuwige Brahman. Het leven is een oneindige serie ontwakingen. Begrijp het leven en de wetten, die het besturen. Dan zul je een leven leiden van harmonie en vrede. Het leven heeft de sleutel. Ontsluit het geheim van je eigen wezen en verkrijg eeuwig leven

 

           

 


SIVANANDA DAGELIJKSE LEZING VOOR 8 JANUARI

 

ZONDAAR VANDAAG; HEILIGE MORGEN

 

Kritische tijden testen het geloof van de toegewijde. Hij, die geloof heeft in de Heer moet door het vuur van lijden gaan. Lijden is geen ongeluk; het helpt iemand te groeien. Lijden en pijn openen de deur naar wijsheid. “Niet door anderen gepijnigd te worden” is moeilijker dan “ anderen niet te pijnigen”. Gezegend zijn degenen, die lijden, omdat lijden hen helpt snel te ontwikkelen – lijden is de substantie van het spirituele leven.

 

De individuele ziel is een zakenman – zijn karma’s (handelingen) zijn zijn handel – goede en slechte vruchten van zijn goede en slechte handelingen zijn zijn winst en verlies. De wereld is zijn zakenkantoor. Denk goed na en beoordeel wat juist is voordat je handelt. Onvrijwillige, onbedoelde en onbewuste handelingen geven geen karma, omdat wilsuiting de meest belangrijke factor is in het bepalen van karma en hier is het afwezig. Zonde is alleen een fout, verkeerds gerichte energie. Fouten zijn lessen in wijsheid. De essentie van kwaad en zonde is geloof in dingen, die verdwijnen.

 

De essentie van religie is waarheid en de essentie van wet is deugd. Twee vogels, onscheidbare vrienden, zitten in dezelfde boom. Een van het eet zoete en bittere vruchten en de andere kijkt zonder te eten. De boom is het lichaam. Een vogel is de individuele ziel, die de vruchten geniet van zijn individuele handelingen – plezier en pijn. De andere vogel is de Heer, die blijft als een getuige zonder te eten.

 

Respect voor de ziel is prijzenswaardig. Respect voor het lichaam is verachtelijk. Een wetenschapper verovert de uitwendige natuur, maar een yogi verovert het denkvermogen en de innerlijke natuur. De zondaar van vandaag is de heilige van morgen. Iedere heilige heeft een verleden en iedere zondaar een toekomst.

 

Je doel is God. Je centrum is God. Je ideaal is God. Keer terug naar God en realiseer altijddurende zaligheid. Wanneer je op hem rust, zal je gered worden. Zoals een lamp niet kan branden zonder olie, zo kun je ook niet zonder God leven. God is altijd in je, inspireert je, tilt je op. Trek je terug. Streef. Mediteer. Realiseer.

Enter supporting content here

Yoga Zoetermeer *Chris Duindam*